Детска градина “Светлина”

ЦДГ Надежда - гр. Пловдив

ДГ "Светлина" се намира в район Южен,на ул.”Болград” № 12 и с втори адрес  на ул. "Славееви гори" № 41 , като блокова детска градин. Разположена е на място с добри комуникативни и транспортни връзки.

В детската градина съществува добра екипна и преподавателска практика, базираща се на приемственост и сътрудничество между колегите, което изгражда ДГ "Светлина" през годините, като предпочитан от родителите комплекс за деца от предучилищна възраст.


www.dg-svetlina.com - all rights reserved

created by SEO web design