Детска градина “Светлина”

ЦДГ Надежда - гр. Пловдив

ДГ "Светлина" се намира в район Южен,на ул.”Болград” № 12 и с втори адрес  на ул. "Славееви гори" № 41 , като блокова детска градин. Разположена е на място с добри комуникативни и транспортни връзки.

В детската градина съществува добра екипна и преподавателска практика, базираща се на приемственост и сътрудничество между колегите, което изгражда ДГ "Светлина" през годините, като предпочитан от родителите комплекс за деца от предучилищна възраст.

През 2017/2018 учебна година в детската градина са записани 271… деца.

Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавно – образователните изисквания за предучилищно възпитание и подготовка , осигурявайки необходимата подготовка на децата за училище. Изградена е практика за организиране и провеждане на допълнителни дейности според желанието на родителите и интересите на децата: английски език, футбол, бойни изкуства, модерни и народни танци.

Създадени са оптимално добри условия за провеждане на качествен възпитателно – образователен процес (ресурси, материално – техническа база, квалифициран персонал, интерактивни методи).

Прилагат се разнообразни методи и форми за планиране и провеждане на възпитателни – образователната дейност.

Рационално се използват възможностите на дневния режим за организиране от педагогическите специалисти по групи на индивидуална работа с деца.

В детската градина работи високо квалифициран педагогически екип, който приема и цени уникалността, насърчава развитието на творчеството и потенциала на всяко дете, формирайки необходимите знания и умения, подготвяйки го за приемане на новата социална роля на ученик.

 

Основен адрес : възрастови групи

I А група: Венета Попова - старши учител

                  Мартина Здравкова - учител

I Б група: Татяна Василева - старши учител

                  Боряна Иванова - старши учител

II A група: Илияна Гледачева - старши учител

                    Ева Николова - учител

II Б група: Христина Пеева - старши учител

                   Антоанета Русенова - старши учител

ПГ-5 група: Стефка Терзиева - главен учител

                      Елена Киренска - старши учител

ПГ-6 група: Иванка Ефтимова - старши учител

                     Златка Техова - учител

 

Втори адрес:  възрастови групи

II А група „Мечо Пух"

Стоянка Попова -  учител

Румяна Иванова - учител

II Б  група „Слънце"

Кунка Стефанова – старши учител

Таня Дафчева – учител

ПГ-5 група: „Буратино”

Маргарита Тодорова – старши учител в ДГ

Валентина Данчева – учител в ДГ

ПГ-6 А група: „Мики Маус”

Дора Пеева – учител

Катя Кетипова – учител

ПГ-6 Б група „Бамби"

Йорданка Пелтекова – старши учител

Ани Бойкова – учител

 

Музикален педагог: Рени Геровска


www.dg-svetlina.com - all rights reserved

created by SEO web design