ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание с колектива при ЦДГ "Надежда" гр. Пловдив на 13.10.2015г./вторник/ от 19:00 часа във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред:

1. Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2015 към 30.09.2015г. /трето тримесечие/


www.dg-svetlina.com - all rights reserved

created by SEO web design