ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание с колектива при ЦДГ "Надежда" гр.Пловдив на 01.07.2016г. /петък/ от 19:00 часа във физкултурния салон на детската градина при следния дневен ред:

1.Финансов отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 30.06.2016г. /второ тримесечие/


www.dg-svetlina.com - all rights reserved

created by SEO web design