Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Светлина“, гр. Пловдив в две обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП ще бъде проведен  публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 02.03.2017 г. от 11:30 ч. в административната сграда на район „Южен“-община Пловдив.

Жребият ще се проведе между участниците „Петров комерс“ ЕООД и „Фууд деливъри експрес“ ЕООД.

Прикачени файлове: 
Прикачен файлРазмер
Прикачен файл14 KB
Процедури: 

www.dg-svetlina.com - all rights reserved

created by SEO web design